Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ 9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ;

Σύμφωνα με το νέο Νόμο, ο δημόσιος υπάλληλος όταν γίνει πατέρας
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

Ενδέχεται ο εργοδότης να επιθυμεί η απόλυση των υπαλλήλων του να γίνει με προειδοποίηση,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

Για να είναι έγκυρη η απόλυση υπαλλήλων που συνδέονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

Ενδέχεται ο εργοδότης να επιθυμεί η απόλυση των υπαλλήλων του να γίνει με προειδοποίηση,