Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
September 11, 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης είναι αυτές οι εταιρείες που,
September 11, 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Το εργατικό δίκαιο επιτρέπει και προβλέπει τη σύναψη σύμβασης εργασίας
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ;

Ο κανόνας στην περίπτωση των απολύσεων