Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΩΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει,
September 11, 2018

ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;

Στις τακτικές αποδοχές δεν περιλαμβάνονται:
September 11, 2018

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας εννέα μηνών χορηγείται πλέον
September 11, 2018

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Δεν είναι δυνατή η παραίτηση από δικαίωμα της άδειας,