Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Απαγορεύεται η λύση της σχέσης εργασίας και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση:
September 11, 2018

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Περιπτώσεις που απαγορεύουν στους εργοδότες να απολύουν τους μισθωτούς τους:
September 11, 2018

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Γενικά όταν ο μισθωτός τηρήσει το χρόνο προειδοποίησης που προβλέπει ο νόμος