Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ – ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ

Υποβιβασμός νοείται η ανάθεση κατώτερων καθηκόντων (άμεσος υποβιβασμός)
September 11, 2018

ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υποβιβασμός στην εργασία είναι η ανάθεση κατώτερων καθηκόντων,
September 11, 2018

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;

Μόνη η καθυστέρηση από τον εργοδότη να καταβάλλει τις αποδοχές