Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι άδειες απουσίας διακρίνονται σε κανονικές και ειδικές.
September 11, 2018

ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ

Χορηγείται άδεια εξετάσεων για σπουδαστές, μαθητές κτλ
September 11, 2018

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη λήξη της σχέσης εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται να εξασφαλίσει
September 11, 2018

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η παράλληλη απασχόληση σε τρίτο δεν απαγορεύεται.