Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η παράλληλη απασχόληση σε τρίτο δεν απαγορεύεται.
September 11, 2018

ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του
September 11, 2018

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο μισθωτός μετά τη καταγγελία της σύμβασης και εφόσον η καταγγελία γίνει με προθεσμία,
September 11, 2018

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Καταρχήν, κάθε σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα συμβαλλόμενα μέρη.