Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ

Υποβιβασμός νοείται η ανάθεση κατώτερων καθηκόντων (άμεσος υποβιβασμός)
September 11, 2018

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;

Μόνη η καθυστέρηση από τον εργοδότη να καταβάλλει τις αποδοχές
September 11, 2018

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι άδειες απουσίας διακρίνονται σε κανονικές και ειδικές.
September 11, 2018

ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ

Χορηγείται άδεια εξετάσεων για σπουδαστές, μαθητές κτλ