Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;

Στην αγωγή με την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
September 11, 2018

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Καταρχήν, κάθε σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα συμβαλλόμενα μέρη.
September 11, 2018

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ;

Στην περίπτωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου,
September 11, 2018

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης,