Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Σε περίπτωση μεταβίβασης μίας επιχείρησης,
September 11, 2018

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ;

Ο μισθωτός που εργάζεται με σύμβαση μερικής απασχόλησης
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η σαφής παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου
September 11, 2018

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

Βάσει συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, η οποία πρέπει να είναι έγγραφη