Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ο εργοδότης είναι συνήθως
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εξαναγκάζεται
September 11, 2018

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Ως αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας θεωρούνται
September 11, 2018

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου.