Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Ως αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας θεωρούνται
September 11, 2018

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ. ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΩ;

Για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου
September 11, 2018

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΑΥΤΗ ΛΗΓΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Κατ’ αρχήν, η σχέση εργασίας λύεται αυτόματα με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου.
September 11, 2018

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου.