Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μία από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να λάβει ο μισθωτός επίδομα ανεργίας,
September 11, 2018

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ;

Με ρητή διάταξη, απαγορεύεται η καταγγελία εργασιακής σύμβασης,
September 11, 2018

ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ;

Παγίως πλέον η δικαστηριακή νομολογία
September 11, 2018

ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ

Το θέμα αντιμετωπίζεται ποικίλως στη νομολογία.