Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Είναι σίγουρα χρήσιμο να γνωρίζει κανείς, ότι ο νόμος προβλέπει ειδική μεταχείριση
September 11, 2018

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ. ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Αν από την ατομική σύμβαση εργασίας ή τη συλλογική σύμβαση
September 11, 2018

Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ;

Για το κύρος της απόλυσης δεν ασκεί επιρροή αν συντρέχουν λόγοι που να την επιβάλλουν στον εργοδότη.
September 11, 2018

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΑΜΕΙΨΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΟΥ;

Η ανακαίνιση ενός καταστήματος καθιστά εκ των πραγμάτων