Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ. ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Αν από την ατομική σύμβαση εργασίας ή τη συλλογική σύμβαση
September 11, 2018

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Είναι σίγουρα χρήσιμο να γνωρίζει κανείς, ότι ο νόμος προβλέπει ειδική μεταχείριση
September 11, 2018

Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ;

Για το κύρος της απόλυσης δεν ασκεί επιρροή αν συντρέχουν λόγοι που να την επιβάλλουν στον εργοδότη.
September 11, 2018

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ;

Πολλές φορές, όταν οι εργοδότες αντιμετωπίζουν αγωγές πρώην υπαλλήλων τους