Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ;

Σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας,
September 11, 2018

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΟΝ REAL FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο συνήγορος των απολυμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών,
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Βάσει της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;

Δεν είναι καταχρηστική, και άρα άκυρη,