Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;

Ο προπονητής που εργάζεται σε γυμναστικό σύλλογο
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Αν έχεις υπογράψει σύμβαση στην οποία ορίζεται ρητά
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

Σε περίπτωση που λάβει χώρα απόλυση εργαζομένου
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ;

Η καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως είναι άκυρη,