Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ;

Χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη
September 11, 2018

ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Κατ’ αρχήν, να σημειώσουμε ότι το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Δεν θεωρείται καταχρηστική, και άρα άκυρη, η απόλυση εργαζομένου,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΟΛΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ;

Προϋπόθεση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση