Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΣΘΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΚΑΝΩ;

Αν είσαι απλός υπάλληλος και έχεις συμφωνήσει με τον εργοδότη σου,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

Σε περίπτωση που λάβει χώρα απόλυση εργαζομένου
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ;

Η καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως είναι άκυρη,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – BONUS;

Ως μισθός στη σύμβαση εργασίας θεωρείται κάθε παροχή,