Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Δεν θεωρείται καταχρηστική, και άρα άκυρη, η απόλυση εργαζομένου,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΟΛΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ;

Προϋπόθεση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση
September 11, 2018

ΠΟΣΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ;

Η γέννηση διδύμων δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ;

Ακόμη κι αν πληρώνεσαι με μισθό ανώτερο του νομίμου,