Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Όταν η επιχείρηση προβαίνει σε απολύσεις για αντικειμενικούς, οικονομικούς λόγους,
September 11, 2018

ΠΑΣΧΩ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΑΝ

Η σοβαρή ασθένεια αποτελεί λόγο να απουσιάζει ο εργαζόμενος από την εργασία του,
September 11, 2018

ME ΑΠΕΛΥΣΕ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ

Σε μία τέτοια περίπτωση, αν το πρόσωπο που σας απέλυσε
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ;

Η παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμά του να λάβει