Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ;

Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ;

Το δικαίωμα επίσχεσης ασκείται καταχρηστικά, όταν:
September 11, 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ;

Όταν ο εργοδότης δεν είναι βέβαιος για την ικανότητα
September 11, 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑ;

Κατ’ αρχήν, η απασχόληση του εργαζομένου κατά την Κυριακή