Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ

Αν μετά την παρέλευση του συμπεφωνημένου χρόνου
September 11, 2018

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑ;

Υπερεργασία είναι η παρεχόμενη εργασία πέρα
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ;

Όταν υπάρχει άρνηση χορήγησης της άδειας,
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΣΩ ΑΠΟΛΥΣΗ;

Μόνο η καθυστέρηση αποδοχών δεν μπορεί να θεωρηθεί