Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Ο εργοδότης αν αντιμετωπίζει περιορισμό της δραστηριότητάς της επιχείρησής του
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνει εγγράφως
September 11, 2018

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;

Στις μέρες μας είναι αρκετά συχνή η απόλυση εργαζομένων για οικονομοτεχνικούς λόγους,
September 11, 2018

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Όταν ο εργαζόμενος συμφωνεί εθελούσια έξοδό του με τον εργοδότη