Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;

Στις μέρες μας είναι αρκετά συχνή η απόλυση εργαζομένων για οικονομοτεχνικούς λόγους,
September 11, 2018

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Όταν ο εργαζόμενος συμφωνεί εθελούσια έξοδό του με τον εργοδότη
September 11, 2018

ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;

Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας
September 11, 2018

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ή Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Υπάρχουν από τη φύση τους εργασίες που απαιτούν συνεχώς υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και προσοχής