Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΚΗΡΥΞΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση
September 11, 2018

Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;

Η εργασιακή σχέση λύεται, όταν υπάρξει καταγγελία
September 11, 2018

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Καθένα από τα μέρη της σύμβασης ορισμένου χρόνου
September 11, 2018

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Στελέχη, υπό την ευρεία εκδοχή, είναι οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της επιχείρησης