Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ (MOBBING) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Γιάννη Κ. Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
September 11, 2018

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος
September 11, 2018

ΧΩΡΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Τόσο η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ;

Η καταγγελία της σχέσης εργασίας συνδικαλιστικού στελέχους