Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΠΙ 10 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Στην περίπτωση όπου ο καθορισμός ορισμένης διάρκειας στις κάθε φορά ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας