Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΠΙ 10 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Στην περίπτωση όπου ο καθορισμός ορισμένης διάρκειας στις κάθε φορά ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;

Η υποχρέωση παράλειψης ανταγωνιστικών πράξεων εκ μέρους του εργαζομένου έναντι του εργοδότη
September 11, 2018

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ RBS

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος σχολιάζει την νέα επιχειρησιακή σύμβαση
September 11, 2018

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Όπως γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια της χώρας μας, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη,