Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;

Ο χώρος ή η εδαφική έκταση που αποτελεί τον συνήθη τόπο παροχής της εργασίας
September 11, 2018

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Όταν συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού να διατηρεί ο δεύτερος σε εγρήγορση
September 11, 2018

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ικανή να συνάψει συλλογική σύμβαση εργασίας
September 11, 2018

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ;

Σύμφωνα με άρθρο 18 Ν. 1082/1980, οι πληρωμές μισθών και ημερομισθίων