Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ;

Ο εξαναγκασμός του εργαζομένου σε εργασία απαγορεύεται
September 11, 2018

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διασφαλίζει τα ελάχιστα όρια προστασίας
September 11, 2018

ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ;

Κατ’ αρχήν, διαφωνίες, που βασίζονται σε εργασιακά θέματα και είναι αιτιολογημένες,
September 11, 2018

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Η μεταβίβαση της επιχείρησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη