Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Η μεταβίβαση της επιχείρησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
September 11, 2018

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ;

Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ;

Σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 651
September 11, 2018

ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΕ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΑΛΛΟΥ. ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αδυνατεί να αποδεχτεί