Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ;

Κατ’ αρχήν, διαφωνίες, που βασίζονται σε εργασιακά θέματα και είναι αιτιολογημένες,
September 11, 2018

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Η μεταβίβαση της επιχείρησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
September 11, 2018

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ;

Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ;

Σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 651