Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν η αποζημίωση απόλυσης
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΚΝΩΝ;

Σύμφωνα με το άρθ. 9 της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε,
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ;

Ο εργοδότης, στο πλαίσιο της άσκησης του διευθυντικού του δικαιώματος,
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Στην περίπτωση της απόλυσης με προειδοποίηση,