Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στο Kontra Channel
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ?

Ο εργαζόμενος με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ?

Κατ’ αρχήν, ο εργαζόμενος δικαιούται και μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας του
September 11, 2018

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ?

Ο εργαζόμενος που εργάζεται υπερωριακά