Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ?

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι δεν καταλαμβάνονται από το ωράριο
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ?

Κατά το άρθρο 11 παράγραφος 1 και 3,
September 11, 2018

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ?

Ο κύριος ιδιωτικού οικοδομικού έργου ευθύνεται από κοινού
September 11, 2018

ΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΟΥ, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ?

Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 649 και 653 του ΑΚ, 3 παρ. 2 του Ν. 2112/1920,