Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ?

Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης εργασίας γίνεται μετά από εκτίμηση όλων των περιστάσεων από το Δικαστήριο,
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΘΕΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ?

 Στην περίπτωση ομαδικής ασφαλίσεως του προσωπικού μιας επιχειρήσεως από τον εργοδότη,
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ?

Η καταγγελία από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική,
September 11, 2018

ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ?

Το δικαίωμα του εργοδότη να προβαίνει μονομερώς και χωρίς αιτιολόγηση