Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ?

Η καταγγελία από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική,
September 11, 2018

ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ?

Για τη μετακίνηση δημοσίου υπαλλήλου το οικείο όργανο
September 11, 2018

ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ?

Το δικαίωμα του εργοδότη να προβαίνει μονομερώς και χωρίς αιτιολόγηση
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ? ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ?

Η ανωτέρω περίπτωση αφορά στην τροποποιητική καταγγελία,