Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ?

Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης εργασίας γίνεται μετά από εκτίμηση όλων των περιστάσεων από το Δικαστήριο,
September 11, 2018

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ?

Σύμφωνα με το άρθρο 43 §§1, 2 του Υπαλληλικού Κώδικα,
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΘΕΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ?

 Στην περίπτωση ομαδικής ασφαλίσεως του προσωπικού μιας επιχειρήσεως από τον εργοδότη,
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ?

Η καταγγελία από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική,