Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

Εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και […]
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ?

Η αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών δεν δύναται να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη. Επιπλέον αποτελεί μία μορφή αναστολής της εργασιακής σχέσης καθώς κατά τα διαστήματα χορήγησής […]
September 11, 2018

ΤΙ ΠΡΟΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ?

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 3 του Ν. 3801/2009 υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν, ύστερα από αίτηση, να επιτύχουν αμοιβαία μετάταξη από Υπουργείο […]
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ?

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Υπαλληλικού Κώδικα , κατ’ αρχήν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετάθεση πριν το πέρας της πρώτης διετίας. Κατ’ εξαίρεση μπορούν […]