Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ?

Εφόσον ο εργαζόμενος έχει υπόλοιπο άδειας,
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Αν ο εργαζόμενος τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία ή σε θέση
September 11, 2018

ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?

Η σύμβαση εργασίας υποβάλλεται αναγκαστικά
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ?

Ο χρόνος της άδειας αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ