Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?

Κατ’ αρχήν, αν μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,
September 11, 2018

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ”?

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε άλλο τόπο,
September 11, 2018

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ?

Οι αξιώσεις των εργαζομένων για κάθε είδους διαφορές
September 11, 2018

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΟΣ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στον “Αθήνα 984”