Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Την εκάστοτε συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφει η πλέον
September 11, 2018

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ?

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να είναι
September 11, 2018

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?

Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος απασχολείται κατά
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝ ΑΠΩΛΕΣΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ?

Σε περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας,