Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?

Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος απασχολείται κατά
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝ ΑΠΩΛΕΣΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ?

Σε περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας,
September 11, 2018

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ BLOG ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

September 11, 2018

ΤΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ?

Οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών