Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΩΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί στις εξής περιπτώσεις :
September 11, 2018

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ?

Οι ανήλικοι εργαζόμενοι κάτω των 16 ετών,
September 11, 2018

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ?

Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με ημερομίσθιο,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ?

Κατ’ αρχήν η μεταβολή του τόπου εργασίας του μισθωτού