Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ?

Οι ανήλικοι εργαζόμενοι κάτω των 16 ετών,
September 11, 2018

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ?

Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με ημερομίσθιο,
September 11, 2018

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΌ?

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθού,
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ?

Οι αποκτώντες γονείς