Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Προκειμένου να ασκηθεί νόμιμα η επίσχεση εργασίας,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ?

Η μεταφορά της άδειας
September 11, 2018

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ AIDS?

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της από 14/5/2004 ΕΓΣΣΕ,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ?

Κατ’ αρχήν, η εργασιακή σχέση, κατά τη διάρκεια της στράτευσης