Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Όταν ο εργαζόμενος, ασκώντας το δικαίωμα επίσχεσης
September 11, 2018

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων,
September 11, 2018

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
September 11, 2018

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ?

Η απεριόριστη ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή