Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Όταν ο εργαζόμενος, ασκώντας το δικαίωμα επίσχεσης
September 11, 2018

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων,
September 11, 2018

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ?

Η απεριόριστη ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή
September 11, 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους παροχής της εργασίας,