Άρθρα Αρχείου

August 31, 2018

Η ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ;

Όταν η μη απασχόληση του μισθωτού οφείλεται σε λόγω ανώτερης βίας,
August 31, 2018

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως
August 31, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΕΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ;

Στην περίπτωση που ο εργοδότης, επιθυμεί να δοκιμάσει τις ικανότητες του εργαζομένου
August 31, 2018

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΝΘΕΙ