Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ “ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ”: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Τι ισχύει στον κλάδο των μηχανημάτων με τις αμοιβές των εργαζομένων. Τι ισχύει στις κατηγορίες των εργαζομένων που δεν υπογράφεται σσε μετά το μνημόνιο 3. Τι […]