Απόλυση

September 27, 2022

Μπορεί ο εργοδότης να πάρει πίσω την απόλυση μου;

Η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση),
August 18, 2022

Μπορεί ο εργοδότης να με απολύσει κατα τη διάρκεια άδειας αναψυχής;

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας
August 17, 2022

Μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου λόγω απόλυσης;

Η καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο είναι απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της απόλυσής του.
July 28, 2022

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,