Απόλυση

September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως κάθε δικαιοπραξία, έτσι και η σύμβαση εργασίας εάν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2112/20,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΟΥ / ΛΕΧΩΝΑΣ

Σύμφωνα με τοάρθρο 15 του Νόμου 1483/84
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η οικονομική συγκυρία, όπως έχει διαμορφωθεί και εξακολουθεί να διαμορφώνεται διερχόμενη από συνθήκες κρίσιμες,