Απόλυση

September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

Όταν η σύμβαση εργασίας λήγει με καταγγελία
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Η αποζημίωση για την καταγγελία σύμβασης εργασίας
August 31, 2018

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;

Καταρχήν, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει