Αρθρογραφία

August 9, 2022

Μετατροπή από πλήρη σε μερική απασχόληση

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
July 10, 2022

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΙΑΣ ΒΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
July 3, 2022

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4808/2021 – ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
July 2, 2022

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΥΤΟΜΑΤΗ» ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Με την εφαρμογή της κάρτας εργασίας, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση που αφορά στην εκτέλεση εργατικών απαιτήσεων, οι εργαζόμενοι θα αποφύγουν τη βάσανο των αγωγών και […]