Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά

November 14, 2022

Απονομή σύνταξης σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
November 6, 2022

Η κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο από συνταξιούχο του δημοσίου

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
October 4, 2022

Μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση η αίτηση για συνταξιοδότηση;

Με πάγια δικαστηριακή νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι
August 26, 2022

Επιτρέπεται η απασχόληση συνταξιούχου αναπηρίας στον ιδιωτικό τομέα;

Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης,