Δημόσιο

November 22, 2022

Έχει δικαίωμα ο προϊστάμενος να μετακινεί αυθαίρετα υφιστάμενο Δημόσιο Υπάλληλο;

Για τη μετακίνηση δημοσίου υπαλλήλου το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη κριτήρια,
November 6, 2022

Η κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο από συνταξιούχο του δημοσίου

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
November 1, 2022

Η άσκηση έργου με αμοιβή από δημόσιο υπάλληλο

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
October 14, 2022

Εργατικό ατύχημα Δημοσίου Υπαλλήλου

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου