Δημόσιο

October 3, 2019

ΠΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ;

Στο άρθρο 10 του Ν. 3801/2009,
October 1, 2019

ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.5 του Ν. 3986/2011,
September 26, 2019

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ;

Η προϋπηρεσία που εκτίεται στον ιδιωτικό τομέα,
September 24, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΔΟΧΕΣ Ή ΘΕΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ;

Της διπλωματούχου δικηγόρου στο δημόσιο δίκαιο, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.