Δημόσιο

February 7, 2020

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
February 5, 2020

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
February 4, 2020

Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
February 4, 2020

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 3528/07,