Δημόσιο

September 24, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΔΟΧΕΣ Ή ΘΕΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ;

Της διπλωματούχου δικηγόρου στο δημόσιο δίκαιο, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
September 22, 2019

ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Η άδεια άνευ αποδοχών,
September 17, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ
September 17, 2019

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΑΞΙ;

Ο υπαλληλικός κώδικας προβλέπει ότι