Διεθνή

August 11, 2022

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Η ανάκαμψη της απασχόλησης των νέων εξακολουθεί να καθυστερεί

Νέα έκθεση ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας δείχνει μεγάλες περιφερειακές διαφορές στις προοπτικές των νέων στην αγορά εργασίας.
August 7, 2022

Αμερική: Λιγότερο από το ένα τρίτο των υπαλλήλων στην επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανολογία και τα μαθηματικά είναι γυναίκες

Παρά τις διαρκείς προσπάθειες για αύξηση της ποικιλομορφίας, της ισότητας, της ένταξης και της προσβασιμότητας στο εργατικό δυναμικό της χώρας, οι γυναίκες στις ΗΠΑ εξακολουθούν να […]
August 4, 2022

Ευρώπη: Μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο δυναμικό

Στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν 1,2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους, με κυριότερο τον τουρισμό που δέχθηκε καίριο πλήγμα από την πανδημία, […]
August 1, 2022

Κατώτατος μισθός: Πολύ περισσότερο από μια απλή αμοιβή των 12€

Οι κοινωνικοί εταίροι πρόκειται να αναδιαρθρώσουν τα συστήματα αμοιβής. Θα υπάρξει αλλαγή του συστήματος για την οριακή απασχόληση (Mini–jobs):