Διεθνή

March 15, 2023

Διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για τους βασικούς εργαζόμενους ζητάει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

~(ΣτΜ): Βασικοί εργαζόμενοι (Key / essential workers) κατά τη Δ.Ο.Ε. είναι εκείνοι που καλύπτουν πολύ βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, π.χ. υγεία, μεταφορές, ασφάλεια. __________________________________________________________________ Η […]
February 23, 2023

Τετραήμερη απασχόληση: το πείραμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τα ευρήματα μετά από εξάμηνη εφαρμογή του νέου μοντέλου

Ένα φλέγον ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, είναι εκείνο της τετραήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.
February 15, 2023

Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ζητά ενωσιακή Οδηγία για τα αλγοριθμικά συστήματα στην εργασία

Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ETUC στις 6 Δεκεμβρίου 2022
January 25, 2023

Η Δανία προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ε.Ε. κατά της Oδηγίας για τον κατώτατο μισθό

Η Δανία και η Σουηδία θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την έκδοση της Oδηγίας της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς.